ČLÁNKY

Moje články a texty o digitální dimenzi světa v kontextu mojí profese, tedy sociální práce a příbuzných oborů.

Seriál článků byl otištěn v časopisu Listy sociální práce, vydávaném Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR – ISSN 2336-2332.