IDEA & INFO

Potkávám mnoho hodných, chytrých, pracovitých a vzdělaných lidí, kteří nebývají slyšet tak často, jako lidé charakteristik opačných.

Chci žít v tolerantní, respektující, vzdělané společnosti, kde silní a
bohatí pomáhají slabým a chudým. Ve společnosti cenící si práce stejně jako
starosti o rodinu. Ve společnosti, která si váží svých kořenů, ale respektuje
jinakost. Ve společnosti chránící přírodu bez ohledu na zájmy firem a politiků.

V takové společnosti bych si přál žít. A proto mluvím s lidmi, kterých si
vážím a kteří výše popsaný ideál světa vytvářejí.

Mým cílem, je zprostředkovávat myšlenky zajímavých inspirativních osobností a přinášet rozhovory o prospěšných projektech.

Svobodný prostor nemá žádné sponzory a obsah je bez reklamy, pokud by snad někdy reklamu obsahoval, byla by jasně označena.

Jmenuji se Lukáš Brezina v. Hampacher, jsem mimo jiné dlouholetý sociální
pracovník a sociální pedagog, pracuji a pracoval jsem s lidmi s handicapem,
seniory i umírajícími. Mnoho let jsem se věnoval pečovatelství, osobní
asistenci a dlouho jsem pracoval jako koordinátor sociální péče. Svého času
jsem byl i ve vedení jedné z největších neziskových organizací v ČR, pomáhající dětem v obtížných situacích. Vystudoval jsem FHS UK – Řízení a supervizi sociálních a zdravotnických organizací, ETF UK – Sociální pedagogiku a pastorační činnost, VOŠ Jabok – Sociální práci a teologii.

Věnuji se mnoha činnostem, maluju obrazy, stříhám a točím klipy. A taky píšu, brzy si snad přečtete mou knihu o dopadech digitálních technologií na naší společnost. Proto audio-vizuální obsah na stránky nepřidávám pravidelně, ale jenom pokud se zrovna nevěnuji něčemu jinému. Jo a taky musím chodit do práce…

Mějte se krásně a budu rád, pokud vám moje rozhovory, ač vyráběné na koleni, budou dělat radost.

S pozdravem Váš L.B.v.H.