IDEA & INFO

Občanská společnost bude mít pouze takové kvality, které jí propůjčíme a které jsme ochotni společně sdílet a chránit. Potkávám mnoho hodných, chytrých, pracovitých a vzdělaných lidí, kteří nebývají slyšet tak často jako lidé charakteristik opačných.

Chci žít v tolerantní, respektující, vzdělané společnosti. Ve společnosti, kde silní a bohatí pomáhají slabým a chudým. Ve společnosti, kde je práce ceněna stejně jako starost o rodinu. Ve společnosti, kde je pomáháno nemocným i sociálně slabším. Ve společnosti, která respektuje jinakost stejně, jako si váží svých kořenů. Ve společnosti, kde je vzduch, voda, půda a život cennější než peníze a požadavky velkých firem. Ve společnosti, kde je stát skvěle fungující službou pro své majitele – občany. Ve společnosti, kde se není třeba stydět za slušnost. A především pak ve společnosti, kde jsou všichni schopni a ochotni slušné debaty nad naší společnou budoucností.

V takové společnosti bych si přál žít. A proto mluvím s lidmi, kterých si vážím a kteří výše popsaný ideál světa vytvářejí.

Mým cílem, tedy cílem mého projektu, je zprostředkovávat myšlenky zajímavých inspirativních osobností ale také přinášet rozhovory s lidmi, kteří se podílí na projektech, které zlepšují svět kolem nás.

Jmenuji se Lukáš Brezina v. Hampacher, jsem mimo jiné dlouholetý sociální pracovník a sociální pedagog, pracoval jsem s mladými lidmi s fyzickými i mentálními handicapy, s dětmi v ukrajinském dětském domově i v českém diagnostickém ústavu, dlouho jsem pracoval i se seniory a umírajícími. Svého času jsem pracoval jako pečovatel, koordinátor soc. péče, po letech jsem byl i ve vedení jedné z největších pomáhajících organizací v ČR, která pomáhá dětem v obtížných situacích.

Vystudoval jsem FHS UK – řízení a supervize sociálních a zdravotnických organizací, ETF UK – sociální pedagogiku a pastorační činnost, VOŠ Jabok – sociální práci a teologii. Nestojí za mnou žádná firma nebo organizace, ale jen moje ideály a potřeba žít ve slušné a respektující společnosti, ve které nebudou slova láska a pravda manipulována a zneužívána lidmi bez morálky a studu.

Budu rád, pokud vám moje rozhovory, ač dělané na koleni, budou dělat radost. S pozdravem Váš L.B.v.H.